Affirmaties zijn krachtige intenties om in het hier en nu neer te zetten. Het kan je helpen bij het bereiken van doelen in je leven. Gedachte kracht, omdenken, positief denken.
Ik ben Michiel Buursen, ik maak piano affirmaties.
Ik stem me af op de  intentie van de affirmatie en laat dit intuïtief tot mij komen. Hierdoor krijgt de muziek de trillingsfrequentie van de affirmatie, waardoor deze bekrachtigt zal worden.
De muziek als een soort kopergeleide of piramide.

I am a proffesional pianoplayer and I am a reader and healer. With the intention of the affirmation I tune in to the frequence of energie and play intuitieve with that.